Förening

FC Cimrishamns historik

FCC (Floorball Club Cimrishamn) grundades 2006-06-28.

Föreningens första styrelserepresentanter från 2006-06-28 till 2007-05-31 var Ordförande-Toni Larsson, Vice Ordförande/Ledamot Patrik Hammargren, Sekreterare-Mikael Bäckvall, Kassör-Magnus Ackerlen, IT ansvarig/Ledamot- Per Månsson & Suppleant-Lena Ackerlen.

Syrelsemöte hölls ca en gång per månad, det var många frågor/timmar med myndigheter, förbund mm som skulle redas ut för en nystartad klubb.

FCC hade vid detta inledande skede 75 medlemmar varav 52 aktiva spelande ungdomar födda 1994-98.

Födda 97-98 tränades av Patrik Hammargren, Joakim Persson & Per Månsson, och de deltog i knatteligan under säsongen.

Födda 94-96 tränades av Toni Larsson & Mikael Bäckvall, 94 spelade seriespel i P12 södra Skåne, de kom 4:a av totalt 8 lag & 95-96 spelade cupspel med varierande resultat.

Varför startades det en ny innebandyklubb i Simrishamn när det fanns en annan?

Vi i sittande FCC styrelse var beredda att gå in i den andra klubben SIBK innan FCC startades, med den sittande styrelsen i SIBK kunde inte presentera någon revisionsrapport samt någon bokföring för klubben. Det så kallade extra årsmötet som SIBK hade (mötet öppnades aldrig av SIBK:s ordförande) fanns även en representant för Skånes Innebandyförbund, då inget hände på mötet gav representanten för förbundet SIBK:s sittande styrelse en respit på 2-3 veckor att kalla till nytt extra års möte för att reda ut alla frågetecken, men inget nytt årsmöte utlystes.

Vi i blivande FCC,s styrelse såg då ingen annan utväg än att starta en ny klubb (med Skånes Innebandyförbunds goda minne).

Vi tog beslut om klubbfärgen Ljusblå/vit.

Styrelsen